Latihan-latihan

Topik 1: Benda hidup dan benda bukan hidup

benda hidup dan benda bukan hidup

Ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup


Topik 2: Manusia

bahagian tubuh badan

fungsi bahagian tubuh manusia

fungsi bahagian tubuh manusia 2

menghormati dan menerima keadaan diri seseorang


Topik 3: Haiwan

nama haiwan

bahagian haiwan


Topik 4: Tumbuhan

nama tumbuhan

bahagian tumbuhan


1 comment: